r. Imieniny:
 

Informacje
Miło jest nam poinformować Państwa o rozpoczęciu prac nad uruchomieniem nowej strony internetowej. Więcej informacji znajdziecie Państwo w aktualnościach.
Newsletter
Ordynator: lek. med. PIOTR PAWEŁ KOCBACH
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr pielęgniarstwa MARZENA JURKIEWICZ
   
Telefony: Lekarze - 89 646 06 47
  Pielęgniarki - 89 646 06 22
  Poradnia Chorób Zakaźnych 89 646 06 01
   
Liczba łóżek:   23

Istniejący Ostródzki Oddział Chorób Zakaźnych jest jedynym, który obsługuje centralną i południowo-zachodnią część naszego województwa warmińsko – mazurskiego.

Oddział chorób Zakaźnych mieści się w odrębnym budynku, zgodnie z wymogami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Oddział dysponuje 23 łóżkami w salach jedno i dwuosobowych z własnymi węzłami sanitarnymi. W oddziale zatrudnionych jest 2 lekarzy specjalistów chorób zakaźnych oraz 14 pielęgniarek.

Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie leczenia chorób zakaźnych, odzwierzęcych i pasożytniczych:

  • diagnostyka i leczenie zapaleń wątroby w tym leczenie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby w ramach programów lekowych,

  • diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekających się biegunek,

  • diagnostyka i leczennie chorób przenoszonych przez kleszcze,

  • diagnostyka i leczenie neuroinfekcji,

  • diagnostyka stanów gorączkowych,

  • diagnostyka i leczenie pacjentów zakażonych wirusem HIV.,

  • profilaktyka poekspozycyjna zarówno zawodowa jak i niezawodowa.


Pacjenci objęci są fachową opieką lekarzy i pielęgniarek specjalizujących się w dziedzinie chorób zakaźnych.

Oddział dysponuje sprzętem niezbędnym do diagnozowania i leczenia pacjentów.

Przy oddziale znajduje się Poradnia Chorób Zakaźnych, Odzwierzęcych i Pasożytniczych oraz Profilaktyki Wścieklizny, która obejmuje swoim nadzorem pacjentów po leczeniu szpitalnym, jak również tych, którzy nie wymagają hospitalizacji, Poradnia Retrowirusowa oraz punkt szczepień przeciwko wściekliźnie. Poradnia promuje zdrowie poprzez propagowanie korzystnych dla zdrowia zachowań oraz profilaktykę chorób zakaźnych. Zachęca do szczepień ochronnych, zwłaszcza, że rejon Ostródy jest jednym z trzech regionów w Polsce, które zalicza się do tak zwanych rejonów ENDEMICZNYCH, gdzie zachorowalność na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu jest bardzo wysoka, szczególnie w okresie letnim. Spowodowane jest to przede wszystkim dużym zalesieniem naszego województwa, w którym to, te dwie choroby stanowią bardzo istotny problem.

W Oddziale są prowadzone zajęcia dydaktyczne dla studentów V roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

© 2011 Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja duograph.pl